สำนักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 90 , ภ.ง.ด. 91) ปีภาษี 2559

16176561 1388314704533173 1242976172 n

 

 

             นางณิชชรีย์  ชินบุตร  สรรพกรพื้นที่พิษณุโลก  เปิดเผยว่า ขณะนี้ถึงกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 90 และ ภ.ง.ด. 91 ปีภาษี 2559  ขอเชิญชวนผู้ที่มีเงินได้ทุกประเภท  อาทิ เงินเดือน  ค่าจ้างแรงงาน  การประกอบธุรกิจทุกประเภท  ขายสินค้า  ให้บริการ  รับเหมาก่อสร้าง  ให้เช่าทรัพย์สิน  อาชีพอิสระ  ที่ได้รับตั้งแต่วันที่  1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559  มายื่นแบบแสดงรายการภาษีประจำปี  โดยสามารถยื่นแบบแสดงรายการได้ตั้งแต่วันที่  31 มีนาคม 2560  ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ทุกสาขา  ในการมาติดต่อราชการขอให้เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องในการใช้สิทธิลดหย่อนภาษี หรือสามารถยื่นแบบผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th  ได้จนถึงวันที่ 10 เมษายน 2560

 

          หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ทุกขาสา  หรือสำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก  โทร. 055 – 321111 ต่อ 409,414,415,420,422,424 และ 443 หรือที่ RD Intelligence Center 1161

 

ข้อมูลจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก