สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลกได้กำหนดอัตราค่าจ้างบรรทุกและค่าบริการอื่นสำหรับรถยนต์รับจ้างบรรทุกผู้โดยสารไม่เกิน 7 คน (TAXI METTER)

pr taxi29 3 2560 1

 

         สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลกได้กำหนดอัตราค่าจ้างบรรทุกและค่าบริการอื่นสำหรับรถยนต์รับจ้างบรรทุกผู้โดยสารไม่เกิน 7 คน (TAXI METTER) จังหวัดพิษณุโลก ให้ใช้อัตราค่าจ้างราคาที่ประกาศกำหนดใหม่ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2560  เป็นต้นไป

Downloads Folder