คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์

 nuph job28 3 2560

 

         คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร ตำแหน่ง "นักวิทยาศาสตร์ ประจำห้องปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์"  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2560 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-5596-7330 

 

Downloads Folder