จังหวัดพิษณุโลกเชิญร่วมงาน มหกรรมศิลปวัฒนธรรมเชื่อมโยงภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑

vvatt

 

      จังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมศิลปวัฒนธรรมเชื่อมโยงภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง1 ณ บริเวณถนนสายวัฒนธรรมเมืองสองแคว “วิถีชุมชน ฅนพิษณุโลก” วัดราชบูรณะ โดยมีวัตถุประสงค์หลังที่สำคัญ คือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดในกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง1 ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายยิ่งขึ้น โดยพิธีเปิดงานวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 18.00 น. ในงานประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้

 

1. การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านวัฒนธรรม หัวข้อ “วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กับการเสริมสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” วันที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 – 14.00 น. ณ ห้องประชุมสิริราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์)

2. งานสาธิตและจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ชมและชิมอาหารพื้นบ้านจากทั้ง 5 จังหวัดในกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง1 วันที่ 24 – 26 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 – 22.00 น. และสนุกสนานกับรำวงย้อนยุค บ้านทองหลาง คืนวันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2560 ช่วงเวลา 20.00 – 22.00 น. (ชมและรำฟรี)

จึงขอเชิญชวนให้หน่วยงานภาคราชการ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมกิจกรรมในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรม สานสายใยความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรม/ภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง1

 

ข้อมูลจาก : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก