องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกจัดการแข่งขัน “อบจ.พิษณุโลก คลาสสิค ชาเลนจ์ 2560”

cyclecover2

 

        นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก บอกว่า นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ ชมรมจักรยานในพิษณุโลก จัดการแข่งขัน “อบจ.พิษณุโลก คลาสสิค ชาเลนจ์ 2560” ขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2560 ณ สวนสาธารณะบึงราชนก ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ด้วยเล็งเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยาน ตลอดจนเป็นการสร้างความตระหนักให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ร่วมรณรงค์ใส่ใจสิ่งแวดล้อม หันมาใช้จักรยานในชีวิตประจำวันกันมากขึ้น เพราะการ ปั่นจักรยาน นอกจากจะช่วยส่งเสริมสุขภาพของประชาชนแล้ว ยังช่วยลดการใช้พลังงานตามนโยบายของรัฐบาลได้อย่างเป็นรูปธรรม ลดมลภาวะและช่วยแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน ถือเป็นการช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่จะช่วยให้บ้านเมืองน่าอยู่ยิ่งขึ้น การแข่งขันจักรยานในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

        1. ประเภทเสือหมอบทางเรียบ ระยะทาง 80 กิโลเมตร จำนวน 7 รุ่น

           - รุ่นทั่วไปชาย

           - รุ่นทั่วไปหญิง

           - ชาย รุ่นอายุ 30-39 ปี

           - ชาย รุ่นอายุ 40-49 ปี

           - ชาย รุ่นอายุ 50-59 ปี

           - ชาย รุ่นอายุ 60 ปี ขึ้นไป

           - หญิง รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไป

        2. ประเภทเสือภูเขาทางเรียบ ระยะทาง 80 กิโลเมตร จำนวน 7 รุ่น

           - รุ่นทั่วไปชาย

           - รุ่นทั่วไปหญิง

           - ชาย รุ่นอายุ 30-39 ปี

           - ชาย รุ่นอายุ 40-49 ปี

           - ชาย รุ่นอายุ 50-59 ปี

           - ชาย รุ่นอายุ 60 ปี ขึ้นไป

           - หญิง รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไป

        3. ประเภทรุ่นใจเกินร้อย (ไม่จำกัดอายุ) ระยะทาง 50 กิโลเมตร

        องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ขอเชิญชวนนักปั่นที่สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน “อบจ.พิษณุโลก คลาสสิคชาเล้นจ์” ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2560 สอบถามข้อมูลได้ที่ 1. คุณเอ 08-1394-5511 2. คุณดอย 08-1888-3223 3. คุณเนท 09-3137-3751 หรือศึกษารายละเอียดได้ที่ Facebook https://www.facebook.com/Phitsanulok-Classic-Challenge-lll-2017

 

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

เรียบเรียงข้อมูลโดย :ทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร