ติดต่อสอบถาม / แผนที่
 
 nu
สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร
99 ม.9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5596-1124, 0-5596-1324
โทรสาร : 0-5526-1553 
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.