ติดต่อสอบถาม
 
 nu
สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร
99 ม.9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5596-1124
โทรสาร : 0-5596-1324
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.